ما را بهتر بشناسید

طراحی و ساخت انواع تابلوهای راهنمای مسیر، انتظامی،اطلاعاتی، اخباری، تابلوهای تزئینی .و راهنمایی رانندگی.

ساخت انواع علائم هشداری و ایمنی مانند استوانه ایمنی، بشکه ایمنی ،مخروط ایمنی، راهبند، چش گربه ای، گل میخ و غیره…

ساخت انواع نرده های حفاظتی و ایمنی مانند هندریل و گاردریل با خاصیت انعطاف پذیری بر اساس استانداردهای بین المللی

انواع ایستگاه های اتوبوس، ایستگاه تاکسی، پل های عابر سطل های زباله و….

خط کشی بزرگراه ها و راه های شهری و جاده ای اجرای نشانه های ترافیکی و علائم با انواع رنگ های سرد، دو جزئی و گرم بر اساس استانداردهای بین المللی و رنگ آمیزی معابر شهری ( جداول و دیوارها)

اصطلاح مبلمان شهری در صنعت شهر سازی، هر شهری برای رفاه ساکنان مجهز به اسباب و تجهیزات خاصی است که با استفاده از است اسباب و وسایل محیط برای انجام فعالیت های روزانه و شبانه شهروندان آماده می شود.

برنامه ریزی حمل و نقل شهری

برنامه ریزی شهری و جاده ای شامل: تعیین زملن و مکان اجرای تسهیلات مختلف حمل و نقل است که این خود یک فرآیند محسوب می شود.مهندسان و برنامه ریزان خود برنامه هایی برای هدایت سامانه های حمل و نقل شهری و جاده ای یا نظارت و کنترل برآنها طرح ریزی می کنند.در این رابطه رشد سفر ها و الگوهای توسعه اراضی از شاخص های بسیار مهم به شمار می رود.

مهندسی ترافیک

مهندسی ترافیک بخشی از مهندسی حمل و نقل است که در باره برنامه ریزی، مهندسی، طراحی و ساخت علائم و تجهیزات ایمنی و عملیات راه ها و شبکه ارتباطی کاربرد دارد و به منظور ایجاد حرکات موثر و ایمن برای جابه جایی انسان و کالا است.
که شامل: کاربران راه، وسایل نقلیه، جریان ترافیک، ظرفیت راه های شهری و جاده ها، حمل و نقل عمومی، پارکینگ ها، تابلوها، علائم و چراغ های راهنمایی و تصادفات و ایمنی و… می شود.

مهندسی حمل و نقل

مهندسی را می توان کاربرد علوم و ریاضیات،با توجه به خواص مواد و انرژی در کالاهابه شیوه ای مفید و موثر برای بشر تعریف کرد که شامل: مهندسی راه، ترافیک راه آهن، بندر، فرودگاه، پل و تونل که همگی زیر شاخه های مهندسی حمل و نقل می باشد و در کل هدف اصلی این رشته ها حمل و نقل کالا و انسان می باشد.

افتخارات ما

دانلود لیست پروژه های اجرایی این شرکت